In deze categorie staan alle woonwagens vermeld.

Woonwagen Eccles

Masey & Ferguson

Triporteur anno 1900

De Boerenkar

Transport woonwagens